Вътрешно Изживяване!

Някой неща си струва да пазя в тайна, защото не всеки слуша мъдро и е способен да ме разбира. Не споделям интимни подробности от живота си на всеки човек. Бдително внимателен съм и се доверявам само на онези, които са ми близки и проверени през годините. Не говоря за своя успех с всеки срещнат,защото не всеки човек е способен да оцени моите усилия или да влезе в обувките ми, за да разбере през какво съм преминал и кога. Споделям своите мечти само със сродни истински души. Защото оказа се, че има фалшиви приятели, които се смеят зад гърба ми. Винаги съм внимателен, когато давам съвети, защото има хора, които ще хвърлят вината върху мен, ако нещата не им се получат-веднага. Има детайли, които е препоръчително да бъдат пазени в тайна. Дълбоко в сърцето ми и под моята надеждна защита, тъй като има хора, които идват и си от живота ми и могат да вземат със себе си нещо, което пазя най-силно: моето себе-уважение...