От Мъдростта на Парамаханса Йогананда!

„Често подхождаме към промените с притеснение.Когато се отказват от нещо,хората си мислят: „Ами ако остана „с празни ръце?“. Иска се смелост, за да се откажем от познатото заради непознатото. Не е лесно да се откажеш дори от познатата „болка“ заради непознатото и поради това несигурно щастие. Съзнанието е като кон, който години наред е теглил каруцата си. Той е свикнал с ежедневния си маршрут и не може лесно да бъде убеден да тръгне по нов. Така и съзнанието няма лесно да изостави старите си навици, дори когато знае, че му носят единствено мъка.

          Благотворните промени трябва да се посрещат със смелост. Докато надеждите за по-добри неща са потиснати от страх от постигането им, съзнанието никога не ще намери покой. Затова приемете промяната като единственото постоянно нещо в живота си. Човешкия живот е една безкрайна върволица от победи и загуби, радости и мъки, надежди и разочарования. В един момент се оказваме заплашени от бурите на изпитанията; миг по-късно зад сивите облаци проблясва светъл ореол- и внезапно небето отново е синьо.

Животът е промяна.
         Останете неизменно спокойни вътре в себе си. Бъдете уравновесени. Когато работите, бъдете спокойно активни. Някой ден ще установите, че приливите и отливите на съдбата вече не ви засягат. Силата ви ще идва от вътре; мотивацията ви няма да зависи от външни стимули.

         Като поклонник, тръгнал по духовния път, не обръщайте голямо внимание на изпитанията, които ви връхлитат. Бъдете уравновесени. Стъпвайте смело.

         Ден след ден вървете напред със спокойна, вътрешна вяра. Рано или късно ще преминете отвъд всяка следа от лоша карма, отвъд всички изпитания и трудности и най-сетне ще видите зората на божественото удовлетворение. В това най-висше състояние на съзнанието ще дойде свободата от всякакво проявление на лошия късмет.“

От Парамаханса Йогананда(Как да бъдем щастливи)


ЙОГА е древна наука за насочване на енергиите на личността към духовно пробуждане.