Едно цяло в 100 думи!"Надеждата е врата към вярата, вярата е врата към знанието, знанието е врата към творчеството, а творчеството е врата към опита. Опита е врата към самоизразяването, самоизразяването е врата към установяването, а установяването е действащата сила в целия Живот и е единствената функция на Бога. На каквото се надяваш, в него ще повярваш, рано или късно; в каквото повярваш, рано или късно, ще го знаеш; което знаеш, рано или късно, ще го сътвориш; каквото сътвориш, рано или късно, ще изпиташ като собствен опит; което изпиташ като опит, рано или късно, ще го изразиш, което изразиш, рано или късно, ще станеш.  Това е формулата на Целия Живот."

                                                                                    от Нийл Доналд Уолш