Творчески P.A.I.

„Всяка клетка от вашето тяло ще почувства разликата, щом направите това откритие. Ще ви се стори, че тъмните облаци се разпръскват и яркото слънце отново започва да грее. Значи се е върнал климатът на здравословното развитие.“

Творчески P.A.I.
Хубаво е да разбереш, да прочетеш, как този който си приел за свои неформален учител на един етап от живота си, се е вдъхновявал също от друг себеподобен. Хосе Силва създателя на „Метода Силва“ се е вдъхновявал много от д-р Емил Куе (Émile Coué) и от неговото произведение „Съзнателно Самовнушение“ - като средство за себевладеене. А, аз обичам да намирам стъпките и да попивам нужното ми!

Д-р Емил Куе е френски психолог и фармацевт. Роден на 26.02.1857г. - починал 02.07. 1926г. на 69г. Създател на Метода  Куе(Coué) обуславящ се на мантрата: „Всеки ден, по всякакъв начин, аз съм все по-добре и по-добре.“ Той го нарича по-скоро ритуал, който съветва хората да го повтарят минимум 20-сет пъти сутрин и вечер. През целия си съзнателен живот, той заявява открито, че не е излекувал никого, а всичко, което прави е да покаже на хората как те сами да си помогнат. Силното и съзнателно изпълнение на волята, е предпоставка за извървяване на пътя с успех.

Понякога същинските ни влечения могат да се разкрият чрез среща с истински майстор в дадена област.

Изключително проникновен е факта, че Емил Куе е достигнал до убеждението, че всяка една мисъл завладяваща умът ни, се превръща в реалност. И едно от хубавите му предписания е, че не препоръчва „налагане на своите виждания на пациента“ в неговата работа и житейски път, както и вижданията си за положителния аспект на лечението, което се осъществява.

В книгата си той споделя, че човек прилича на басейн с два отвора. През горния край басейна се пълни, а през долния се изпразва. Горния отвор е по-голям от долния. Какво би станало, ако и двата отвора са отворени? Никой няма да има съмнение, че басейна ще бъде винаги празен. А, какво ще стане ако долния отвор е „заял“ и не се отваря? Басейна ще се напълни и ще прелива... Един от неговите значителни съвети е: Нека всеки човек държи долния отвор затворен. Нека не хаби напразно силите си. Нека прави веднъж онова, което е достатъчно да се прави веднъж, а не 20-сет или 40 пъти, като повечето хора. Нека никога не бърза и винаги да помни, колко е лесна всяка работа, която му предстои да извърши(още преди да я е започнал) и да не си слага сам ограничения с думите „че е сложна“ или невъзможна. Ако всеки постъпва така щадящо себе си, резервоарът на неговите жизнени сили винаги ще бъде пълен, и ще прелива, за да му остава и за другите социални дейности.Не годините състаряват човека, а неговите мисли, че остарява. Съществуват хора, които са млади на 80-сет години, както има и такива, които изглеждат вече стари и отписали се на по 40-десет години. Защо?

„Аз никога на никого, нищо не натрапвам-казва д-р Куе, само им помагам да направят онова, което биха искали да направят, но за което не са способни или са обезсърчени още преди да са започнали.“

„Не към мен трябва да изпитвате доверие, а към самите себе си. Защото само у вас се намира онази силя, която ще ви излекува. Моята роля се свежда само до това да ви обуча, как да я използвате, тази сила.“

„Всичко което се намира в нас, е дело на нашите собствени ръце, което да не си мислят, много хора, че е дар от съдбата.“

„Ако някои хора, с помощта на самовнушението не постигат задоволителни резултати, това се дължи на обстоятелството, че те не са достатъчно уверени в успеха си, или пък поради усилие което използват. За постигане на благоприятно усещане, не трябва да има ни най-малко напрягане, когато и да било.  Последното е необходимо за развиване само на волята, но в този случай тя трябва да бъде оставена на страна. Тук в най-голяма полза и приоритет е вашето въображение, с което е редно да се научите да боравите...“

„В противоположност на разпространеното мнение ще спомена, че физическите заболявания значително по-лесно се лекуват, от колкото душевните недъзи.“

„Действие оказва не лицето, което ни произвежда  внушението, а метода...“

Съвети и указания на д-р Куе за учениците и последователите: „Правилата, които трябва да спазвате за постигането на благоприятни самовнушения „върху болния“, са твърде кратки, но напълно достатъчни, ако се изпълняват точно: необходимо е ние самите да сме уверени в себе си, и това да се усеща в тонът на гласът ни, когато говорим; да използваме най-прости изказни средства и думи, за да обясняваме всичко в разговора; да бъдем  настойчиви в своите методи, но никога натрапващи, в разговора с хората, както и да усещат силата и вярата ни, в методите ни... Моето методическо внушение произнесено с монотонен глас, предизвиква у хората леко дремливо състояние, даващо възможност на думите ми да проникнат в тяхното безсъзнателно Аз, без филтрация. Старайте се да предизвикате у пациента доверие и приятелска нотка на значимост. Тогава това помага много, защото сякаш интуитивно пациента „се отключва“ и вниманието му е насочено изцяло към вас с доверие и разбиране. Д-р Куе много пъти споменава, че "не обича" да говори празни приказки, както и да му говорят такива и да му губят времето(тук в тези думи намерих нотка прилика и интуитивно ме докосна с тях, защото аз постъпвам по същия начин). В своята практика разбрах много неща, но това, че едно внушение, колкото е по-кратко, толкова повече работа върши и има изключителна сила, която се влива в болния. Формулата ми: всеки ден, във всяко едно отношение ми става все по-добре и по-добре обхваща практически всичко, от което се нуждаем. Аз никога не позволявам на пациента да се жалва пред мен, както и аз не подсилвам жалването му, чрез окуражаване. Не! Може да ме мислят за жесток, но аз правя това в полза на интересите на пациента, макар той да не съзнава това веднага, защото ако аз го правя, той се отпуска, потъва и аз вредя повече,от колкото да помогна!!! Запомнете го това нещо, добре! Колкото човек иска да направи нещо и си представя, че не е способен да го направи, сигурно ще направи така, че ще съботира собствените си желания и планове, благодарение на собствените си съмнения и страхове с цел оправдание, след това!!! „Онова което се случва в нашия физически свят е същото както и в нашата психика. Вредните мисли, които генерираме са своего рода „пропасти“ предизвикващи падението на този, който не вярва в себе си и не умее „да се задържи“.“ Винаги когато си казвате, че дадено нещо можете да го направите, защото искате да го направите и не „влагате усилие“ в това си начинание, непременно ще постигнете желания резултат. Повтарянето на формулата ми „всеки ден, във всяко едно отношение ми става все по-добре и по-добре“ сутрин и вечер е причината за ползите в оздравяването и излекуването на всичко в живота ви, което ще се дължи не на надеждата, а на вашата силна увереност и вяра.

Основно пояснение към неговия метод в едно изречение. Които го разбере, ще разбира цялото послание, което той отправя в тази негова мантра: "При внушението е много важно да се изключи напълно волята, и да се обърне цялостния поглед към въображението, за да се избегне  конфликта помежду им, в който волята губи-винаги."
Силата е вътре във вас. Всеки може да приспособи „Метода на д-р Куе“ към своя житейски път. А пълната приложимост на тази сила, променя целия живот на човека.

            „Всеки ден, във всяко едно отношение, ставам все по-добре и по-добре!“ Тази формула сякаш е изгубения ключ към порталът на успешния и качествен живот, който всички бленуваме, а не търсим. Веднъж отворили се, живителните сили се активират, духът се ободрява, а животът тръгва в посока на изобилие и благоденствие. Изговарянето сутрин на мантрата се превръща „в килим“, по който стъпваме, макар и плахо в началото и успяваме във всяка своя крачка след това, а вечер е като завивка, с която се застиламе, за да се предадем в ръцете на Великия Дух и да продължаваме да творим с помощта на въображението си, нашата реалност.Повече за втората част по темата ми тук:
http://floransmedia.blogspot.com/2015/08/blog-post_11.html