Енергииния масаж и Обмена на Енергия...

„Няма да отдам нищо от енергията, която ми е необходима, и няма да поема енергия, ако тя не ми е необходима.“

При взаимен масаж се изгражда система на енергиен обмен. Промените, които настъпват вследствие въздействието на масажа, не са резултат само от предадената енергия на масажиста. Те не могат да се обяснят единствено с това, че той е отдал своята енергия или част от нея; те се дължат на взаимния енергиен обмен. Енергетичния процес може да се сравни с катализаторното  действие на някои вещества: катализаторът спомага за протичането на дадена реакция, но самият той не участва в нея. Така масажистът помага на пациента да се освободи от вътрешни задръжки, които му пречат да запази хармоничното си равновесие. Тези промени са безспорното доказателство за жизнената енергия на масажирания, а не за квалификацията на масажиста.


И в този ред на мисли е хубава често да си спомняте, че: няма добра и лоша енергия! Същността на енергията е свободното ѝ преминаване, но пък е хубаво да знаете, че има блокирана и грешно насочена енергия. Ако такава енергия се освободи една част от нея отива директно в масажиста и се изразява в главоболие, умора и усещане в дланите. Вярно е, че платената цена от клиента не покриват щетите от главоболието след процедурата, но също така това не е критерии да зарежете клиента насред масажа. Редно би било да разтръскате ръцете си по посока към земята за да се отървете от нежеланото. След приключване на масажа ръцете се умиват с топла вода и сапун, а след това веднага със студена течаща вода. Освен това можете да си помогнете, като си казвате: Погрешно насочената енергия изтича.