Всекидневната молитва на Оптинските старци!

„Господи, дай ми да посрещна с душевно спокойствие всичко, което ще ми донесе настъпващият ден.
Дай ми да се предам на Твоята свята воля.
Всеки час през този ден във всичко ме упъти и подкрепи.
Каквито и известия да получа през деня, научи ме да ги приемам със спокойна душа и с твърдото убеждение, че във всичко е Твоята свята воля.
Във всички мои думи и дела ръководи моите мисли и чувства.
Във всички непредвидени случаи не ми давай да забравя, че всичко изпратено е от Теб.
Научи ме да постъпвам открито и разумно с всеки от семейството ми, без да смущавам и огорчавам някого.
Господи, дай ми сила да изтърпя умората на настъпващия ден и на всички събития през деня.
Ръководи волята ми и ме научи да се моля, да вярвам, да се надявам, да търпя, да прощавам и да обичам!
                                                                                                        @мин!