Какво правим ние...?


...От врата надолу малко хора струват повече от 100$ седмично. От врата нагоре няма ограничения за цената на отделната личност. Какво правим ние? Всеки ден храним стомасите си-онази своя част от врата надолу на стойност 100$. А колко често храним нашето съзнание-онази част, чиято стойност няма граници, която разполага и с неограничен потенциал да печели пари и щастие? Повечето от нас я храним случайно и от време на време, ако не е свързано с много притеснения или ако няма какво друго да правят. Често се извиняваме с липса на време. А това е нелепо. Имаме време да храним всеки ден частта от себе си, която струва по-малко от 100$, а намираме за безмислено да отделим време, за да нахраним онази част от себе си, чийто потенциал е неограничен....

...Няма ли да е чудесно, ако можеше да стане така, че празната глава, подобно на празния стомах, да не остави своя притежател на мира, докато той не сложи нещо в нея?
                                                                                 Зиг Зиглър(Ще се срещнем на Върха)