Онова което прави един Творец- творец...

Онова което прави един творец /певец, музикант, писател, художник/ велик не е задълбоченото познаване на теорията в дадена област или майсторското И владеене. Величието се Дължи на неговото Желание, да Създава/да твори/ да изразява Собствената си Емоция именно чрез пеене, писане, свирене и рисуване! 
                                                                                                         Христо от Лясковец