Г-жа Харч в Завръщането.Африка в моето сърце 2

              От вестник „Свобода на Действието“ се обърнали към г-жа Харч с въпроса:Вярно ли е, че вашия съпруг е достигнал висока жизнена зрялост след като ви е срещнал и именно тогава Вселената го е наградила с всички блага, който е достигнал през време на работния си процес?“

„Да. Даржан Харче е дете на природата. В това не се и съмнявам. Мъжът ми е в хармония с Бог и природата, с мен и семейството ни. Не знам, как го  е постигнал, но е изключително красиво изживяване-винаги. Той обича да прави всичко с такава любов и под час. Не знам, защо все гледаше часовника, докато не разбрах от него, че е имало мигове, когато е бил дете и е искал да има такъв, а не е имало кой да му го купи. Освен това е искал да постигне нещо в живота, а е бил обречен на провал с такива родители! Мислил си е, че няма да му стигне времето тук на земята  за да постигне всичко желано. Е, от неговата не сигурност във времето се оказа, че всички бяхме запленени и не разбрахме, как той успя да създаде всичко това под носът ни, а ние гледахме, но не видяхме нищо. Удивена от хармоничната му връзка с вселената, аз стоях и гледах и все още не мога да си обясня как става всичко, но важното е, че тя му даде и продължава да му дава отговори на всичко онова, което той поиска въпреки, че изглеждаха тайните неразгадаеми. За него нямаше такива моменти.“

„Какво искате да кажете, че вие все още не разбирате законите на вселената въпреки, че съпругът ви се е докоснал до недрата и?“

„Точно така. Знам много неща, прилагам ги, но все още има конкретни неща, които не разбирам как в буквалния смисъл се случват. А, Даржан забелязвам, че въобще не се интересува от въпроса „Как?“. Той чисто и просто го прави...Удивена съм и благодарна, че точно този човек е моя най-близък приятел и партньор в живота ми... Съжалявам, че може би сте очаквали да ви издам някои тайни, но просто не знам такива... В нас няма тайни, а има любов, разбирателство и синхрон. Ако това е тайна, значи вие вече я чухте от мен...“