Любовта ще те върне - love will lead you back


Любовта ще те върне

Да кажеш „сбогом“ никога не е лесно,
но ти никога не каза, че ще останеш завинаги.

 Taylor Dayne
Така, че ако трябва да тръгнеш скъпи, аз ще те пусна.
Но знам, че след време ще бъдем заедно.
О, няма да  се опитвам да те спра да не си тръгнеш сега,
защото в сърцето си зная…

Любовта ще те върне пак някой ден, аз зная това.
Любовта ще те върне в обятията ми, където ти принадлежиш.
Сигурна съм, сигурна както в това, че звездите светят.
Един ден ти отново ще ме откриеш.
Това няма да отнеме много време, скоро…любовта ни ще те върне.

Една нощ гласът ти ще чуя.
Ще кажеш, „о, колко много ми липсваш“.
Тръгна си през тази врата,
но някой ден ти отново ще влезеш през нея.
О, скъпи зная…О, зная, че това ще се случи.
Понякога ти е нужно да си сам,
но сега намери отново пътя за дома.

Любовта ще те върне пак някой ден, аз зная това.
Любовта ще те върне в обятията ми, където ти принадлежиш.
Сигурна съм, сигурна както в това, че звездите светят.
Един ден ти отново ще ме откриеш.
Това няма да отнеме много време, скоро…любовта ни ще те върне.

Но няма да се опитвам да те спра, да не си тръгнеш сега
защото в сърцето си зная…

Любовта ще те върне пак някой ден, аз зная това.
Любовта ще те върне в обятията ми, където ти принадлежиш.
Сигурна съм, сигурна както в това, че звездите светят.
Един ден ти отново ще ме откриеш.
Любовта ще те върне пак някой ден, аз зная това.
Любовта ще те върне в обятията ми, където ти принадлежиш.
Това няма да отнеме много време, скоро…любовта ни ще те върне.