Едва когато ви стане ясно...

Когато си изясните "какво" е това, което сте избрали да създадете в живота си, тогава ще откриете "как" да го осъществите - когато най-малко очаквате...