Борба с амазонка...


-Защо трябва да ти наливам вино в чашата, след като ти каза, че и без вино можеш да се справиш с мен?

проучване...
Тя се обърна и го погледна с онзи поглед на амазонка, която очаква своята жертва сама да влезе в капана. Но усети, че този мъж е решил смело да и се противопостави и в един миг тя усети, че възможностите и са на привършване. Реши да използва последния си коз, с който няма мъж, на който да устои. Бързо се съблече и остана само да разплете косата си.

Мъжът я погледна и много бързо поиска в мислите си да я има на мига. Но отново показа завидно забавяне и разсеяност за да изпита желанието на тази предизвикателна жена. И сърцето и панталоните му бяха издути до пръсване, но искаше да види до къде може да стигне желанието, страстта и любопитството и.

-Е, добре ще налея вино, но искам аз да го опитам от устните ти-жребецо.

Тя взе бутилката с вино и се приближи до него. Наклони я внимателно и не изпускаше от очи течността, която излизаше от тясното гърло на бутилката. Отвори устата на своята поредна муза като стисна силно пространството между зъбите ми и устата му се отвори на мига. След като изля малко от виното вътре впи език в устата му и като истинска амазонка превзе количеството течност само за себе си. Шишето падна на земята и той я сграбчи. И двамата пробваха похвати от страстта, но жената като, че ли не показваше личното си желание да бъде обладана на мига.
От стола на верандата се озоваха на тревата. Получиха се няколко кълбета и тревата сякаш искаше да ги погълне. Времето беше меко и само за любов. Той се отскубна от захвата на амазонката и бавно започна да слиза с език по тялото и. Мина през гърдите и бавно започна да слиза още по-надолу. Коремът и се движеше като море преди ураган а кожата и се опъваше и сякаш всеки миг ще се скъса от някъде. Много бавно мъжкият език стигна до мястото със соковете и отпи първата глътка. Изведнъж така се настърви и започна да ближе устните на амазонката, че сякаш забрави за нея. Тогава тя вкара пръсти в косата му и го дръпна към горните си устните.

След като се изравниха телата и очите им тя го завъртя и застана от горе му. Тогава с ловко движение тя разкопча копчето на панталона му и извади мъжкият символ. С нежните си пръсти обели нежната мъжка кожица и долепи устни върху изваяната в червено глава на мъжкия лингам. Мъжът се опита да погледне с очи какво прави тя с устни, но косата и пречеше да наблюдава. Но със сигурност не липсваха стенания и на моменти граничеха с болка но тя беше сладка. Тя искаше да изпие и последната му капка живот, но той не се предаде и отново пое инициативата и се смениха позите на телата им.

След като разбра, че няма какво да губи погледна я в очите и вкара смело „члена си“ в нея, а тя точно това чакаше. Заклещи го със силата в нея и затрудни неговата наслада. Когато той разбра, че с рогата на пред не става намали темпото и продължи да я гледа в очите. Така позите и целувките се сменяха, както никога до сега и това допълнително нажежаваше топлия ден.

Щурците започнаха да пеят още преди да се спусне мрака и това беше допълнителен нюанс към музиката която едвам се долавяше от препускащите им сърца. Мястото на което водеха любовното сражение с телата си заприлича на място през което са преминали хиляди войници, а те бяха само двама слети във едно и то сега.

Водещият тази любовна битка се оказа не мъжът а амазонката, която ставаше все по-опасна с тези зачервени и озверени очи с който наблюдаваше своята поредна жертва. Тя знаеше, че краят на тази страст наближава а искаше да бъде задоволена, а дори не беше сгорещена още. Мигът на истината за бикът настъпи и той изригна в нея като изрева така свирепо както чакалите вият щом надушат жертва. Стисна юмруци и си помисли, че ще си почине, но не беше познал…защото сега започваше истинската игра. Погледна го и каза:

-Колко си доволен от себе си сега, а аз не съм за това продължавай….

Той не чакаше повторна покана и започна отново да използва любимия си език за да даде старт на поредната доза страст, но този път за нея…