В обсега на шамана

Шаманизмът е духовна пътека, която води към пълна свобода, ако е последван до края.

Шаманизмът е пътя на личната власт, която се обозначава с общуване с Духът и получава директно възприятия от всичките му разнообразни форми, което от своя страна се дава като висока оценка.

Чрез фокусирането на вниманието и пряко възприемане на енергиите вселената ни пуска ограниченията и програмите от нашето съществуване и ни помага да се потопим в безкрайната тайна, която е наше рождено право. Това потапяне ни води до сливането и премахване на двойствеността което ни показва пътя отвъд всичко, което е самото чисто съзнание. 

Шаманите са изключително практични по природа. Това означава, че инструментите, техниките и похватите, който използват винаги са еклектична смесица от това, което са открили сами и всъщност това работи за разрешаване на ограниченията и отваряне на възприятията. Никой от това потекло не съзнава, че има ограничения и така учат своите чираци по време на тяхното живо образувание и това ги докарва до истински духовен растеж.

Шаманите никога не вярват в догмите и нищо не е така фиксирано и търпи промяна. Всеки до преди да встъпи в учението има право да вярва в каквото си поиска, а след това той просто се превръща в това, което е повярвал.  Благословията на шаманите е нещо свято, защото тя ти помага да се освободиш с лекота от само наложилите си ограничения и светът става едно вълшебно място за живеене, добро място за игра с духовете, който ни водят по пътя появяват се възприятия отвъд думите и немогат да бъдат облечени в никаква опаковка, и това ни показва постоянното чувство на голямо вълнение от това да си жив.

Шаманския мироглед обхваща познатото, непознатото и непознаваемото. То ни отправя предизвикателство да преминем интелектуалното разбиране за света и да преминем отвъд, да разширим разбирането си за безкрайното и непознаваемото.

С нашите разбирания за света, че всичко вече е такова, каквото го виждаме и не можем да го променим ни ограничава, за нас е важно да разберем, че не е така и това е наше право да се освободим от тези кодове на ограничение. Това изисква от търсещия огромна смелост, воля и откритост което отправя към нас голямо предизвикателство за промяна на нашите вярвания и това как наистина сме се възприели.  Ние трябва сами да преминем през концепцията за нашите вярвания по отделно което от своя страна ще даде отражение за валидността истината чрез пряк контакт с нея.