Усмивката...

Усмивката е основа на положителни чувства- тя е онази част от посланието, която може да превърне черното в червено, а сивото- в жълто.
                              Чиро Импарато