Какво направи-Аристотел!!!

“Живеем в делата, а не в годините, живеем чрез мислите си, а не чрез вдишванията, живеем чрез чувствата, а не чрез цифрите. Ние трябва да разчитаме времето не чрез стрелките на часовника, а чрез пулсирането на сърцето си. Живее този, който мисли, чувства и действа по най-добрия начин.”
Аристотел