Мотивационно писмо...


                                      Мотивационно писмо


Флоранс Медиа груп                                                                                    Христо Христов
На вниманието на                                                                        ул.”Стойчо Куркев” 21а
управителя г-н Христов                                                                        гр.Лясковец 5140
                                                                        
                                           тел:0899273780

Уважаеми г-н Христов,
Бих искал да изразя интереса си към обявеното свободно място за директор продажби във Флоранс Медия груп обявена във в-к„Струмица” на 05.09.2011г.

Интересът и желанието ми да използвам познанията и уменията си да общувам с хора ме мотивира да кандидатствам за този пост във Флоранс Медиая груп като една уважавана компания от много хора, защото е лоялна към всеки клиент-без изключение, и по тази причина се ползва с голямо доверие. Вярвам, че образованието и опитът ми до момента ще ми позволят да се справя с работата.

По времето когато работих за други компании в региона открих, че основното ми предимство е да общувам с хората, да им разяснявам на достъпен език услугите, който предлагаме и да ги превличам своевременно за клиент. Още в първата година на работа в последната компания успях да реализирам много добро продажби и бях отличен като „Служител на годината”.

Вярвам, че търговския ми опит, интуиция, нюх и познания и уменията ми да убеждавам, печеля и задържам клиентите ще бъде полезно за работата ми и развитието на компанията ви.

Предварително искам да изкажа благодарността си за отделеното време и внимание. На разположение съм за евентуална среща при желание от ваша страна.

Прилагам автобиография и снимка към мотивационното писмо.

С уважение:                                                                                 15.09.2012г.
Христо Христов