Да започнем от нулата...

"Ние трябва да започне от нулата, за да се докоснем до небето."