Ако една жена...

„Ако една жена е облечена лошо забелязваме облеклото, ако обаче е безупречно облечена, забелязваме нея".