С успех приключиха...С УСПЕХ приключиха дейностите
по проект „УСПЕХ” в НУ „Цани Гинчев” – град Лясковец
С много медали и четири купи приключиха дейностите по ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05-0001 - „Да направим училището привлекателно за младите хора” – „Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти – УСПЕХ” в Начално училище „Цани Гинчев” – гр. Лясковец. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд.
През учебната 2011 / 2012 година в училището работиха три групи по интереси – Гимнастически клуб „ЮНАК” с ръководител Кремена Тотева,  клуб „Занимателен английски език” с ръководител Лидия Илиева и Танцов клуб „БУРОВЧЕ” с ръководители Мария Николова и Анна Стоянова.
Последните представителни изяви на клубовете се състояха от 24 май до 26 май в гр. Несебър, където се проведе VІІІ Национален детски олимпийски събор „ЮНАЧЕ”.
Освен в спортна надпревара и в концертни изяви, децата се включиха и в официалната част по откриването на ХХ юбилеен конгрес  на ЕНГСО (Европейска асоциация по въпросите на физическото възпитание и спорта). С юнашките екипи и красивите национални носии очароваха представителите на младежката ЕНГСО, с които се срещнаха.
Отличени от НУ „Цани Гинчев” бяха следните ученици: Гергана Тончева – І клас, класирала се на І място за рисунка на спортна тематика, Йоана Капнилова – ІІ клас, завоювала ІІ място за авторско стихотворение и ІІ място за рецитация на стихотворение на спортна тематика, Иванка Маринова – ІІІ клас, заела ІІІ място за авторско стихотворение.
Добри лекоатлетически умения децата показаха и на щафетните игри, където се класираха на ІІ място – отборът от І възрастова група и на ІІІ място – отборът от ІІ възрастова група.
В съревнованието за точно и синхронно изпълнение на гимнастическа композиция „ЮНАЧЕ”, отборът от І възрастова група с треньор Кремена Тотева зае ІІ място, а отборът от ІІ възрастова група с треньор Марийка Сухлоева зае ІІІ място.
Медали и диплом за отлично представяне на всички участници в събора връчи Президентът на ЕНГСО – младежи.
Удовлетворени и още по-мотивирани за бъдещо участие в дейностите по проект „УСПЕХ”, са учениците и учителите от НУ „Цани Гинчев” – град Лясковец.
През следващата учебна година в училището ще бъде разкрит нов клуб по интереси – Клуб по таекуондо „ХЕМУС”, с треньор Румен Димитров.