Филм за Веска Ковачева

Здравейте, това е вторият ми филм от поредицата ми, с която ще ви запознавам с екстрасензорните хора, които аз познавам. Днес ще ви запозная по-отблизо с Веска Ковачева от с.Джулюница /или леля Веска-както я наричам аз/. С леля Веска ни се пресякоха пътищата през 2000г. и от тогава до днес, аз научих много. От начало я търсех за съвети, но с времето тя ме върна на зад във времето и ми проследи много минали животи и от там сега вече знам достатъчно. Посещенията ми при нея ги записвах и така се родиха доста интересни записки, които се обособиха в книги. Срещата ми с нея, беше знамение за мен, защото не очаквах да намеря това, защото аз търсех утеха от „не приетата ми любов”. След като всичко се успокои, аз поех по пътя си и се освободих от много неща, които ме дърпаха назад. Поех по духовната пътека въпреки, че е трънлива, но за мен бе единствена. Днес ще ви представя първия филм, които правя с нея и с такова позитивно настроение и радост в сърцето си, че когато го правех бях в мир със себе си! Майка ми се разплака, още докато го снимахме и през цялото време не отдели поглед от случващото се!