представи си, че...имаш управител

управителя:

Представи си, че си собственик на много голяма корпорация и хиляди хора работят за теб. Има хора, които помагат за производството и продажбата на продуктите ти; има и счетоводители, експерти и съветници. Има художници, експерти по рекламата - хиляди хора и всички те работят, за да направят компанията ти успешна. Представи си, че не работиш лично с нито един от тези хора, но има управител, който прави това вместо теб. Той ги разбира, съветва и ръководи. Когато ти хрумне идея за нещо ти я казваш на управителя, който казва: “Веднага ще се погрижа.” И го прави. Бързо. Ефикасно. Прецизно. Точно както ти харесва на теб. Сега може би си казваш: “Би било чудесно да имам такъв управител — някой, на когото да мога да  разчитам; някой, който да работи в мой интерес”. А ние ти казваме: “Ти имаш управител, който е всичко това и още много. Имаш управител, който непрекъснато работи в твой интерес и това е Законът за привличането. Трябва само да поискаш и този Вселенски управител ще изпълни молбата ти на секундата. Но повечето от вас не гледат по този начин на този управител. Имате го на свое разположение, но продължавате да държите отговорността за всичко в собственото си сърце. С други думи, казвате: “Да, Законът за привличането съществува там някъде, но аз трябва да свърша цялата работа”. А ние ти казваме: Е, тогава каква полза от Закона за привличането? Това би било същото като да имаш управител, на когото плащаш по петстотин хиляди долара годишно, който само те пита: “Има ли нещо, което искаш от мен?”, а ти отговаряш: “Не, не. Стига ми само да ти плащам, за да се наричаш управител.” Междувременно ти тичаш насам-натам и вършиш цялата работа… работиш до пълно изтощение и винаги си изморен, а управителят ти се пече на някой плаж. Не би направил така, нали? Би накарал управителя си да работи. Би разчитал на него или на нея като очакваш да получиш това, за което си помолил. Точно по този начин трябва да гледаш на Закона за привличането. Искай, като очакваш да получиш резултати. И когато разчиташ на него по този начин правиш единствените две неща, които се изискват за Съзнателното Съзидаване: Определяш обект на желанието си и позволяваш на Вселената да ти го поднесе. Да си определяш цели е като да даваш задачи на Вселенския управител. А да постигнеш вибрация на допускане е все едно да се отдръпнеш и да се довериш на управителя си да нареди нещата по местата им вярвайки, че когато от теб се изисква нещо управителят ще ти каже, ще го поднесе на вниманието ти. С други думи, когато от теб се изисква да вземеш друго решение ще разбереш. Ти не възлагаш на никого живота си - ти го твориш. В съзидателния процес ти си този, който мечтае, а не този, който действа. Но пак ще има много неща, които ще искаш да правиш. По никакъв начин не се опитваме да те отклоним от действието като такова. Действието е забавно. Нищо в цялата Вселена не е по-приятно от това да имаш желание, с което си във вибрационна хармония и бидейки свързан с Изначалната Енергия да си вдъхновен за действие. Това е най-далечното продължение на Съзидателния процес - в цялата Вселена няма действие по-вкусно от вдъхновеното действие.