другата енергия в нас...

Секса е енергия, която е изключително мощна и реактивна сама по себе си – тя дава стимул за творческа работа и чувство на спокойствие.